Den økonomiske krise og dens eftervirkninger udgør fortsat en udfordring i bestræbelserne på at tilvejebringe et tilstrækkeligt antal praktikpladser inden for erhvervsuddannelserne og erhvervsgrunduddannelsen (egu). Der er ca. 8.200 praktikpladssøgende elever, hvoraf ca. 4.000 er i skolepraktik. Manglen på praktikpladser betyder, at for mange unge falder fra erhvervsuddannelserne.