Het simultaan creëren van welvaart en armoede, integratie en uitsluiting, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest illustreert goed de paradox waarmee grote steden worden geconfronteerd. Hoewel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het grootste tewerkstellingsbekken is van het land met 709.000 banen in 2013 ofwel 16% van de interne werkgelegenheid vertegenwoordigt, schommelt de werkloosheidsgraad rond de 20% (berekend op administratieve basis). Bovendien wordt in het Brussels Gewest meer dan de helft van de arbeidsplaatsen ingenomen door inwoners van de twee andere gewesten. Van de pendelaars komt ongeveer twee derde uit Vlaanderen en een derde uit Wallonië. Deze inkomende pendel zorgt voor een uiterst hoge concurrentiedruk op de Brusselse arbeidsmarkt.