Το  RCI  πραγματοποιήθηκε από το  ALBA  Graduate Business School  για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2006. Έχει ως στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών, κατά τη διάρκεια των επόμενων 6 μηνών. 

Η έρευνα διενεργείται από το 1999 στην Αγγλία από το  Cranfield School of Management  και την εφημερίδα  Daily Telegraph. Tο 2005  πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά και στην Ισπανία από το Πανεπιστήμιο  ESADE ενώ το 2008 η έρευνα διεξήχθη και στην Πορτογαλία. Tο 2011 η έρευνα διενεργήθηκε στην Ουκρανία. Σκοπός της έρευνας είναι να παρουσιάσει τις προσδοκώμενες τάσεις στην πρόσληψη προσωπικού αναλύοντας συγχρόνως την υφιστάμενη κατάσταση των εταιριών.