Als centraal project binnen de onderzoekslijn “Competentiegebaseerde arbeidsmarkt” werd in 2007 de panelstudie “Best practices in competentieontwikkeling: een barometer voor bedrijven” opgestart. Meer specifiek wil dit onderzoek inzicht verwerven in de bouwstenen die deel uitmaken van een geïntegreerde aanpak van competentieontwikkeling. In deze longitudinale studie, die loopt van 2007 tot 2011, werden 22 organisaties betrokken die een voortrekkersrol spelen op het vlak van competentieontwikkeling. Dit panel van organisaties werd opgesplitst in twee steekproeven van respectievelijk 10 en 12 bedrijven die op drie verschillende tijdstippen bevraagd zijn.