Anketa poslodavaca je istraživanje tržišta rada koje jednom godišnje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom i Hrvatskom udrugom poslodavaca, sa svrhom uspješnijeg djelovanja tržišta rada te usklađivanja ponude i  potražnje radne snage u Hrvatskoj.

Provedba ankete jedna je od specifičnih aktivnosti koja pridonosi postizanju više ciljeva iz Strateškog plana HZZ-a: razvoj vlastitih usluga radi povećanja konkurentnosti radne snage i zadovoljenja potreba na tržištu rada, razvoj ljudskih potencijala i administrativnih kapaciteta za kreiranje i davanje novih usluga, ostvarenje vodeće pozicije na tržištu rada uspostavljanjem partnerskih odnosa te jačanje utjecaja na donošenje i provedbu javnih politika na nacionalnoj i regionalnoj razini.