Bruto domaći proizvod Republike Hrvatske u 2013. ponovno je smanjen, a stopa realnog smanjenja iznosila je 1,0%. Pad ukupne gospodarske aktivnosti ostvaren je u sva četiri tromjesečja (-1,5% u prvom, -0,7% u drugom, -0,6% u trećem i -1,2% u četvrtom u odnosu na isto tromjesečje 2012. godine), pri čemu je najmanji pad, pod utjecajem uspješne turističke sezone, zabilježen u trećem tromjesečju. Daljnji pad BDP-a uzrokovan je nastavkom pada domaće potražnje, prvenstveno osobne potrošnje, ali i realnog pada ukupne vrijednost izvoza roba i usluga pod utjecajem negativnog trenda robnog izvoza.