Publicaţia prezintă o sinteză a celor mai importanţi indicatori ai sistemului de învăţământ din România. După anul 1990, sistemul educaţional din România a trecut printr-o serie de transformări datorate atât reglementărilor la nivel naţional şi european, cât şi evoluţiilor demografice din România, care au condus la reorganizarea întregului sistem de învăţământ. Datele din prezenta publicaţie oferă o privire de ansamblu asupra acestor modificări şi vin în sprijinul iniţiativelor de politici educaţionale.