Stimularea interesului public şi a motivaţiei angajaţilor şi angajatorilor privind participarea la formarea profesională continuă (calificare şi re-calificare) a categoriilor de adulţi aflaţi în situaţie de risc pe piaţa muncii.