Prezentul studiu reprezinta o sinteza realizata pe baza Raportului asupra starii sistemului national de invatamant preuniversitar din Romania 2014 – partea de analiza statistica elaborata de Institutul de Ştiinte ale Educatiei.

Studiul analizeaza situatia inregistrata in sistemul de invatamant preuniversitar in anul şcolar 2013/2014 şi principalele tendinte in perioada 2009/2010 – 2013/2014, din perspectiva urmatoarelor aspecte: resursele umane din sistemul de invatamant, participarea la educatie, rezultatele elevilor.

Analiza de tip statistic utilizeaza indicatorii de baza incluşi in SNIE – Sistemul National de Indicatori pentru Educatie.