Kazalniki gospodarske aktivnosti v evrskem območju so se na začetku drugega polletja nekoliko izboljšali; kazalniki razpoloženja kažejo skromne obete za povečanje aktivnosti tudi v prihodnjih mesecih. Po neugodnih gibanjih v drugem četrtletju sta se julija v evrskem območju znova povečala proizvodnja predelovalnih dejavnosti in prihodek v trgovini na drobno, obseg opravljenih gradbenih del pa je ostal na ravni predhodnih mesecev. Obeti za povečanje aktivnosti v naslednjih mesecih so skromni, saj se kazalniki razpoloženja večinoma poslabšujejo, a še kažejo na rast v evrskem območju. Nižja aktivnost v prvi polovici leta od spomladi pričakovane in negotovi obeti se odražajo tudi v zadnjih (nižjih) napovedih rasti mednarodnih institucij za letošnje leto.