Proiecția cererii de forță de muncă joacă un rol important în politicile privind sistemul de educație și formare, anticiparea cererii de forță de muncă pe ocupații servind la planificarea ofertei educațională pe nivele de educație. În același timp, educația este considerată un important factor de producție iar forța de muncă un factor al creșterii economice. Aceste considerente stau la baza modelelor de tip input-output de anticipare a cererii de forță de muncă. În cadrul acestor categorii de modele se consideră că ratele de școlarizare sunt un determinant al creșterii economice și pentru că trebuie avut în vedere lag-ul existent între cele două procese variabilele de influență vor fi date de cifrele anterioare de școlarizare și nu de cele actuale.