Naszym czasom towarzyszą głębokie przemiany społeczne istrukturalne w wymiarze globalnym, silnie determinujące wszystkie podejmowane działania i sfery życia. Zmiany te w szczególny sposób dotyczą zatrudnienia i rynków pracy.